Vidar Blindheim Transport AS, Tlf. 905 74770

Du er på:  

 

Bruk kjettinger!


KJETTINGER

I kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal det, hvis det kan ventes kjøring på veg som er snø- eller isdekket, medføres kjettinger som er tilpasset kjøretøyets hjul og som er slik at det alltid er kontakt mellom kjetting og vegbane.

I motorvogn med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal det medføres minst tre kjettinger, hvorav en er tilpasset motorvognens forhjul og to er tilpasset drivhjul.

I vogntog bestående av motorvogn og tilhenger hvor begge kjøretøyene har tillatt totalvekt over 3500 kg, skal det medføres minst sju kjettinger dersom motorvognen har tvillinghjul på drivakselen. En kjetting skal være tilpasset motorvognens forhjul, fire kjettinger skal være tilpasset motorvognens drivhjul og to skal være tilpasset tilhengerens hjul. Dersom motorvognen har enkle hjul på drivaksel eller det nyttes dobbeltkjetting, er fem kjettinger tilstrekkelig, hvorav to er tilpasset motorvognens drivaksel.

 

Send  med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2001 Vidar Blindheim Transport AS. Sidene er utviklet og vedlikeholdt av
Vidar Blindheim
Sist endret: 18 October 2008 21:18

Telefon: 70 18 31 98 Mobil: 905 74 770 Faks: 70 18 37 78 post@vidarblindheim.no